A csíksomlyói ferencrendi szerzetesek már az 1500-as évek végén iskolát alapítottak a környékbeli nemesek fiainak tanítására. A XVII. századból források maradtak fenn arról, hogy az iskola diákjai, paptanáraik irányításával, misztériumjátékokat mutattak be, főleg a nagy zarándoklatok idején, az egybegyűlt hívek oktatására és szórakoztatására. A bemutatott iskoladrámákat a szerzetesek fordították magyarra, az előadásokat a kolostor melletti téren tartották, ahová fából színpadot is építettek.

A nagypénteki passiójátékokat 1721 és 1774 között évente bemutatták, a gimnázium középső és felsőtagozatos tanulóinak bevonásával.

A kedvezőtlen történelmi események sajnos véget vetettek a csíksomlyói színjátszásnak, amely a későbbiekben csak rövid időszakokra kelt életre.

1990-ben, a totalitárius rendszer bukása után ismét napirendre került ennek az évszázados hagyománynak a felélesztése. Hosszas előkészületek után, a nyugat-európai passióközpontok képviselőinek buzdítására és az Europassió támogatásával 1996-tól sikerült megszerveznünk a passiós közösséget, majd virágvasárnap bemutattuk a csíksomlyói „Basilica minor papalis” előtti téren Kriszus keresztútját. Ezt az előadást játsszuk újra évente.

Földrajzi elhelyezkedés:

Csíksomlyó Hargita megyében található, Csíkszereda városának része. Összmagyar zarándokhely, híres Mária-kegyhely és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú.

Csíksomlyó tengerszint feletti magassága 703 m, de a fölé emelkedő Kis- és Nagysomlyó hegycsúcsok 834 m, illetve 1032 m magasak. A környék a Keleti-Kárpátok-hegyvonulathoz tartozik, két hegylánc közé beékelődő medence, amelyet az Olt-folyó szel át.

Közúton és vasúton is megközelíthető az ország minden részéből. A nagyobb városoktól mért távolságok: Brassó – 100 km, Bákó – 140 km, Marosvásárhely – 150 km, Kolozsvár – 250 km,
Szeben – 210 km, Bukarest – 280 km.

Az előadások színhelyei

A Passió előadása két helyszínhez kapcsolódik. Virágvasárnap a kegytemplom előtti téren mutatjuk be Krisztus kínszenvedésének történetét. Ez egy sima terület, amelyen a keresztút kör alakban bontakozik ki, a keresztrefeszítés jelenete a kör közepén történik.

A másik színhely a „nyereg”, a Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegycsúcsok közötti terület, nagy méretű természeti amfiteátrum. Itt a Hármashalom-oltár a kiindulási pont, a passiós menet egyenes utat követve a hegycsúcs aljáig halad, itt kerül sor a keresztrefeszítésre.