Passiójátszás Csíksomlyón a 18-19. században

A hagyomány szerint a ferenc rendi szerzetesek a XIII. században telepedtek le Csíksomlyóra. Iskolát alapítottak, ahol nevelési rendszerükben fontos szerepet játszottak a színielőadások , amelyeket a buzgó hívek vallásos érzésének ápolására és erkölcsi nevelésük céljából adtak elő.

1773-1780 között kihasználva a pünkösdi búcsúk alkalmával több ezer hívő zarándok érkezését a csíksomlyói Máriához, színielőadásokat mutattak be.

Az iskoladrámák tárgyuk szerint nagyon változatosak:

  • bibliai események dramatizálása
  • szentek élete
  • magyar históriák
  • társadalmi életből merített intelmek.

Az előadások színhelyei is változtak:

  • a Mária társulat által építtetett színház, amely az iskola mellett volt
  • szabadtéren a Jézus Hágó keresztútján.   

A darabok írói paptanárok voltak, akiknek célja a hívők hitben való megerősítése, a bűn megutáltatása és az erények gyakorlása volt. Ének majdnek minden darabban van, az egyikben táncolnak is.

A darabok előadói a deákok, rektorok, poéták, parvista maiorok, principisták, grammatisták és syntaxisták.

Ránk maradt kéziratok:

  1. Passió 47 drb.
  2. Actiones Comical 7 drb., Actiones Tragical 6 drb.
  3. (A harmadik kötet címe hiányzik) 8 drb., Erények felsorolása

A legutolsó előadás, amelyről adatunk van, 1841-ben volt. Ez valószínűleg, egy karácsonyi pásztorjáték akalmával lehetett.

(U.I. Felhasznált adatok Szlávik Ferenc és Fülöp Árpád alapján.)

Passiójátszás Csíksomlyón a 20. században

Próbálkozás a felújításra 1946 pünkösdjén Munkácsy Mihály festményei alapján készült. „Élő képek”-et adtak elő, mozdulatlan jeleneteket. Szereplők a képzős lányok és fiúk.

Kórusvezető: P. Elemér, Emerika vincés nővér, zenetanárok

Léteznek erről régi fényképek (Hirsch Hugóné, Rafay Imréné) Márkus Bandi bácsi tulajdonában.